Çocuklara terörü nasıl anlatacağız?
Terör ve çatışma ortamı insan zihnini nasıl etkiler?
Çocukların anne‐babaları ve çevrelerindeki yetişkinlerin ruh durumlarının bundan nasıl etkilendiği çok önemli. Terör; bombalı saldırılar şeklinde beklenmedik yer ve zamanlarda, rastgele karşımıza çıkınca, her gün geçtiğimiz sokak gibi hayatın parçası olan yerler tehlikeli olarak zihnimize yer ediyor. Hiçbir yerin güvenli olmadığı hissini doğuruyor. Geleceğe ilişkin olumlu düşünceye yer bırakmıyor. Hayat toptan tehlikeli gelmeye başlıyor. Korkutuyor, öfkelendiriyor, kontrolsüzleştiriyor.

Çocuklara terörü nasıl anlatacağız?