Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz
Sesini hiç duymadım Ali
Güleç sohbetinden tatmadım hiç.
Anlat bana Ali,
Bu acıyı anlat bana,

Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz