Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz
Üstelik sol yanında atan yaralı cevherinle.
Soysuzluğa,
Vahşete
İnsanı insanlıktan çıkaran ne varsa
Direndin Ali

Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz