Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz
"Aşk olsun sana çocuk" derdi.
Aşk olsun sana Ali
Aşk olsun...

Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz