Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz
Birbirlerini de emzirirlermiş Ali.
Meğer analar sadece çocuklarının değil
Birbirlerinin üzerinde de titrerlermiş
aynı şefkatle.
Abdullah ve Ethem'in anası
Tazecik acılarını da alıp yanlarına

Ölüm onu yüreklere gömdü: Ali İsmail Korkmaz