Yaşayan bir Ortaçağ efsanesi: 'Svaneti'
Halen Kafkas Dağları’nın rakımı en yüksek ve en ücra köylerinin bulunduğu Yukarı Svaneti’de yaşayan Svanlar, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı.

Yaşayan bir Ortaçağ efsanesi: 'Svaneti'