Eski İstanbul'un unutulan meslekleri
TELLAKLAR
Genelde Arnavutlardan oluşan tellaklar, hamam müşterilerinin vücutlarını sabunlayıp yıkamakla görevlilerdi. Tellaklar müşterilerden ayrılmak için beyaz üzerine siyah peştamal giyerlerdi.
yüzyılın basından itibaren çıkarılmaya başlanan çeşitli nizamnamelerde tellakların görevleri, yas durumları, müşteriye ne şekilde hizmet etmeleri gerektiği açık şekilde belirtilmiştir. Evliya Çelebi’den aldığımız bilgiye göre 17. Yüzyıl ortalarında İstanbul’da 2.000 tellak vardı. İş kıyafetleri ibrişim peştamaldı ve yanlarında kese, kokulu sabun ve bıçak tası taşırlardı.

Eski İstanbul'un unutulan meslekleri