Zeki insanların özellikleri nelerdir? Çocuğunuz zeki mi?
Naziktirler İnsancıldırlar ve karşılarındakine değer verirler. Zeki insanları araştırdığınızda nazik olduklarını belirgin bir şekilde görürsünüz.

Zeki insanların özellikleri nelerdir? Çocuğunuz zeki mi?