Savaş ve fakirlik içinde olan halk neden çok çocuk yapar?
Zor şartlar altında insanlar bilinçli olarak mı ürerler?
Dünyanın adaletsiz şartlarında kimi insanlar yiyecek yemek, içecek su, hastalandıklarında ilaç, barınacak ev, giyecek kıyafet bulamazken hemen hemen hepsinin bu şartları gözardı ederek çocuk sahipleri olduklarını görürüz. Onlara kızar, sinirlenir ve sorgularız; "o çocuğa nasıl bakacaksın; neden doğurdun?"

Savaş ve fakirlik içinde olan halk neden çok çocuk yapar?