Türk Sineması hakkında ilginç bilgiler!
3. İlk Türk filmi olarak kabul edilen film, Fuat Uzkınay’ın 1914’te çektiği Ayastefanos’taki Türk Abidesinin Yıkılışı isimli filmdir
Film maalesef günümüze ulaşamamıştır. İlk film olma meselesi de biraz tartışmalıdır. Zira, Osmanlı tebaasından ilk filmi Manaki kardeşler 1905 yılında çekmiştir. Ama Türk olmadıkları için; ilk film konusunda daha yaygın kabul Fuat Uzkınay’ın filmi olduğu yönündedir.

Türk Sineması hakkında ilginç bilgiler!