12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
11. Eski Türklerde kadının kendine ait mülk ve miras hakkı vardı. Kadınlar kendi mallarını istediği şekilde kullanabilirdi.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi