12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
12. Kadınlar da tıpkı erkekler gibi eşlerini boşayabilirlerdi.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi