12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
2. Hatun törenlerde Hakan’ın yanında oturur, siyasi görüşlerini beyan ederdi. Örneğin Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk barış antlaşmasını Mete Han’ın Hatun’u imzalamıştır.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi