12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
3. İskitler’de her kadın, erkeklerle aynı savaş eğitimlerini alır, her savaşta erkekleriyle birlikte savaşırlardı.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi