12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
4. Türk mitolojisinde birçok tanrıça bulunmaktadır. Örneğin, en eski Türk destanlarından biri olan Yaratılış Destanı’nda, Yaradana ilham veren tanrıça ‘’Ak Ana ‘’ adında bir kadındır.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi