12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
6. Eski Türk devletlerinde kadın erkeğinin daima yanında bulunur; erkeğinin güç ve ilham kaynağı kabul edilirdi. Asla arkadan yürümez, geri plana itilmezdi.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi