12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi
7. Türk destan kahramanlarının hemen hepsi iyi ata binen ve iyi kılıç kullanan kadınlar ile evlenmek istemektedirler. Örneğin, Korkut Atanın, Bamsı Beyrek hikayesindeki Banu Çiçek Hatun.

12 maddede eski Türk toplumlarında kadının önemi