Hem günü kurtarıyor, hem de önünüzdeki  40 yılı!
Sık migren atağı geçirenlerin beyin damarlarında kasılma yaptığı için migren atağını önleyebiliyor. Ancak çok sık kahve içenler, kahveyi aniden bırakırlarsa migren ataklarının sıklığı artabiliyor.

Hem günü kurtarıyor, hem de önünüzdeki 40 yılı!