Beyin sağlını korumak isteyenlere dikkat!
Unutkanlığımızı kontrol altına almak bireyin elinde olan bir durumdur. Unutkanlığımızı kontrol etmemiz için yapmamız gereken maddeler:
• Çevresel ve biyolojik etkilerin zaman içinde beyin sağlığı üzerinde ortaya çıkardığı etkilerin anlaşılmasını,
• Beyin sağlığını arttıracak girişimlerin belirlenebilmesini,
• Etkin ve güvenli ilaç tedavilerinin yapılabilmesini,
• Hastalık anlamı taşımayan belirtileri saptayarak gereksiz kaygının da ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir.

Beyin sağlını korumak isteyenlere dikkat!