Tarihte insanlığı etkileyen en önemli keşifler
20.yy başlarında insanlarla buluşan Televizyon tarihin en önemli icatları arasında gösteriliyor.

Tarihte insanlığı etkileyen en önemli keşifler