Tarihte insanlığı etkileyen en önemli keşifler
Abaküs, M.Ö 3000
İnsan zekasını geliştiren basit ama etkili bir buluş

Tarihte insanlığı etkileyen en önemli keşifler