İnsanlığın ortaya çıkış hikayesinde bilinmeyenler
Ancak fosillerdeki farklılıklar göz önüne alındığında Homo sapiens bir evrim sürecine girip vücutları buna göre şekillenmişti.

İnsanlığın ortaya çıkış hikayesinde bilinmeyenler