İnsanlığın ortaya çıkış hikayesinde bilinmeyenler
Ayrıca ateş kullandıkları da ortaya çıktı. Davranışları modern insan türüyle eşleşiyordu.

İnsanlığın ortaya çıkış hikayesinde bilinmeyenler