İşte Soma'daki madencilerin tazminatlarını alacakları tarih!

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işten çıkardığı ve tazminatlarını alamayan işçilere paralarının ne zaman ödeneceği belli oldu
İşte Soma'daki madencilerin tazminatlarını alacakları tarih!

ÇAĞDAŞ SES / ECE SEVİM ÖZTÜRK – 301 madencinin Soma’da hayatını kaybetmesi ile ismini duyuran Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., 2955 işçiyi telefon mesajı ile işten çıkartmış ve tazminatlarını ödememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa mitinginden bir gün önce işten çıkartılan işçilere 500 TL ile 1500 TL arasında ödemeler yapılmış, bu ödemelerin TMSF mi yoksa TKİ tarafından mı yapıldığı ya da hangi kriterlerde gerçekleştirildiği belirsiz kalmıştı.

CagdasSes.com, işçilerin örgütlü olduğu T. Maden İş Sendikası Genel Merkezi ile Soma Kömür İşletmeleri arasında bir prokol imzalandığını ve tazminatların taksit taksit ödenmesi için bir anlaşmaya varıldığını yazmış, sendikadan tatmin edici bir açıklama yapılmamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, TKİ’ye ve TMSF’ye Bilgi Edinme Kanunu’ndan yararlanarak yaptığı başvuruya verilen yanıtlarda protokol gerçeği ortaya çıkarken, 14 Temmuz’da yapılan ödemenin neden ve kimlere gerçekleştirildiği belirsizliğini korudu.

SOMA A.Ş. TMSF’NİN BORÇLUSU DEĞİLMİŞ

TMSF’den verilen yanıtta, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin TMSF’nin borçlusu olmayıp; TMSF’nin sadece amme borçlusu gerçek şahsın (Alp Gürkan’ın) Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’deki hissesine haciz koyan alacaklı idare durumunda olduğu kaydedildi.

ALP GÜRKAN’IN TAŞINMAZI SATILARAK İLK TAKSİT ÖDENMİŞ

Erdoğan’ın mitingi öncesinde yapılan ödemeye ilişkin olarak; ilk aşamada Alp GÜRKAN’a ait olan İstanbul’daki bir taşınmazın 8.075.000 TL bedelle TMSF tarafından satın alındığını, satın alma bedeli taşınmaz sahibine ödenmeyerek bu bedelin 6.185.494,64 TL’sinin işçilere ödendiği öğrenildi.

TMSF tarafından konuya ilişkin olarak; "Alp GÜRKAN'ın TMSF lehine haczedilen hisselerinin bulunduğu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. işçi alacaklarının ödenmesini teminen, Alp GÜRKAN adına kayıtlı İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, 33 ada 2 parseldeki 272/1360 arsa paylı 1.kattaki 3 No'lu bağımsız bölüm numarasında kayıtlı taşınmaz 8.075.000.-TL karşılığında TMSF tarafından rızaen satın alınmış, taşınmazın TMSF'ye devir ve tescil bedeli olan 8.075.000 TL'den, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. nin işçi alacaklarından (ölen işçilerin alacağının tamamının, diğer işçilere de asgari 500 TL olmak üzere toplam alacağın %10'luk kısmına tekabül eden tutar) anılan Şirket ve Alp GÜRKAN tarafından bildirilen nihai tutar olan toplam 6.185.494,64 TL, TMSF tarafından işçilere ödenmek üzere Yapı Kredi Bankası A.Ş. Soma şubesine 04.06.2015 tarihinde gönderilmiştir. Bunun dışında TMSF tarafından işçilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır" denildi.

ŞİRKET HİSSELERİNE HACİZ

TMSF’ye devrolan Bank Ekspres A.Ş. alacaklarının tahsili sürecinde, İstanbul Avcılar’da bulunan bir kısım taşınmazların edinilmesi/edindirilmesinden dolayı oluşan Fon alacağının tahsili için, Fon Kurulu kararı ile Alp GÜRKAN hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip başlatıldıktan sonra yapılan takipte amme borçlusu şahsın banka hesaplarına, şirket hisselerine ve muhtelif illerdeki gayrimenkullerine haciz konulduğu; haciz konulan varlıklar arasında Alp GÜRKAN’ın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’deki %16,99 oranındaki 849.556 adet hissesinin de bulunduğu belirtildi.

ALP GÜRKAN’DAN TMSF’YE SULH TEKLİFİ SATIŞLARI DURDURDU

Yasal takip sürecinde Alp Gürkan’ın konuyu yargıya taşıdığı ve TMSF tarafından tesis edilen işlemlerin iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemelerinde TMSF aleyhine açtığı iptal davaları sürerken; TMSF tarafından Alp GÜRKAN’a ait bir kısım taşınmazlar  6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkarılmış ise de, Gürkan’ın TMSF’ye yaptığı sulh teklifi uyarınca bu taşınmazlar satıştan çekildiği öğrenildi.

TMSF İLE ALP GÜRKAN ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI

TMSF bu süreçte, bir yandan Alp GÜRKAN’dan olan kamu alacağının tahsili işlemlerini yürütürken bir yandan da, işten çıkarılan Soma’daki madencilerin mağduriyeti nedeniyle işçilerin alacaklarının Sendika & TKİ & Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. koordinasyonu içinde ödenmesini teminen büyük bir hassasiyetle hareket ettiğini belirterek; Alp GÜRKAN’ın sulh teklifinin TMSF karar organı olan Fon Kurulunca uygun bulunduğunu ve Gürkan ile bu konuda sulh sözleşmesi imzalandığını kaydetti.

ERDOĞAN’IN MİTİNGİ ÖNCESİ ÖDENEN PARA TMSF’DEN

Sözleşmede taşınmazların TMSF tarafından satışa çıkarılmasına neden olan ihtilaflı TMSF alacağı ile ilgili sorunun halli yürümekte olan davalara bırakılarak, işçi alacakları ile ilgili olarak da ilk aşamada Alp GÜRKAN’a ait olan İstanbul’daki bir taşınmaz 8.075.000 TL bedelle TMSF tarafından satın alınmış, satın alma bedeli taşınmaz sahibine ödenmeyerek bu bedelin 6.185.494,64 TL’si işçilere ödendiği belirtildi.

SENDİKANIN 2 SENELİK PROTOKOL İMZALADIĞI KESİNLEŞTİ

Bakiye işçi alacaklarıyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulması ile ilgili olarak da sulh sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 3 ay süre verildiği, bu süre içinde Şirket ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında 11.06.2015 tarihli bir protokol imzalanarak TMSF’ye ibraz edilmiş olup, bu protokole göre, 34.195.720,45 TL’lik işçi alacaklarının Ekim 2015’den başlamak üzere 23 ay taksitte Sendika aracılığı ile ödeneceği hususu protokol taraflarınca kararlaştırıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER TAZMİNATLARINI BU AYDAN İTİBAREN 2 SENEDE TAKSİT TAKSİT ALACAK

İlk yapılan ödemede (ölen işçilerin alacağının tamamının, diğer işçilere de asgari 500 TL olmak üzere toplam alacağın %10’luk kısmına tekabül eden tutar) olduğu gibi, toplam tutar kalan 23 aya ve işçi sayısına bölündüğünde asgari 500 TL gibi bir meblağ ortaya çıkıyor. Bu da işçilerin hakları olan tazminatı sendika eliyle iki senede parça parça alacağı gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor.

TKİ: 13 Mayıs’tan beri Soma A.Ş.’ye 58.082.642,85 TL ödeme yaptık

TMSF, 14 Temmuz’da işçilere ödenen ve kaynağı TKİ olarak görünen paraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını belirtirken, TMSF tarafından TKİ’ye herhangi bir para aktarımı olmadığını, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından TKİ’ye verilen bir vekaletin bulunmadığını, firmanın üretip Kuruma teslim ettiği kömürlere bağlı tek taraflı hakediş yapılmış olup, bu hakedişlerde İş Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda çalışan işçilerin ücretlerinin ödendiğini ve 13 Mayıs’ta gerçekleşen katliamın ardından firmanın çıkardığı kömürün tamamının satın alınıp, firmaya 58.082.642,85 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Yorumlar