DİSK’te yaşanan HDP'ye karşı BHH tartışması mı?

DİSK'te karşılıklı açıklamalarla tırmanan tartışmaların ekseni giderek BHH ile HDP arasındaki tartışma hüviyetine bürünüyor.
DİSK’te yaşanan HDP'ye karşı BHH tartışması mı?

H. BURAK ÖZ/ ÇAĞDAŞSES HABER MERKEZİ

HDP'nin destek verdiği CHP'li Kani Beko’nun genel başkanlığa, Halkevci Arzu Çerkezoğlu’nun Genel Sekreterliğe seçildiği DİSK 15'inci Genel Kurulu'nda günyüzüne çıkan tartışmalar karşılıklı açıklamalarla sertleşerek devam ediyor. Açıklamalarda anlaşmazlığın sendikal anlayıştan ziyade siyasal yaklaşım farlılığından kaynaklandığı ise gittikçe daha da göze çarpıyor.

DİSK'te yaşanan tartışmanın iki ana damarı bulunuyor. 

Tartışmaların bir tarafında Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş'ten oluşan troyka var. Bu sendikaların uzun yıllardır başkanlığında bulunan isimlerden ikisine bakıldığında; Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun ve Sosyal-İş Başkanı Metin Ebetürk’ün Birleşik Haziran Hareketi’nin kuruluşunda imzacı olduğu görülüyor. İki sendika başkanının yanında yer alan üçüncü isim Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun ise Hikmet Kıvılcımlı’nın tezlerini savunan Halkın Kurtuluş Partisi’nin önde gelenlerinden olduğu gizlenmiyor. 

Üçlüden oluşan bu cephede yer alanlar diğer tarafı sınıf sendikacılığı yapmamakla, sınıftan uzak olmakla ve etnik unsurlarla bir bölgeyle sınırlı siyaset yapmakla suçluyor.  

Adnan Serdaroğlu, Sol Haber portalına  verdiği röportajda şöyle diyor: “DİSK’i bölmek, belirli bir kısmını belirli bir kısmına karşı düşmanlaştırmak, bunun üzerinden de kendi istikballerini, ihtiraslarını hayata geçirmek için bir tarz izleniyor birkaç yıldır. Biz buna karşı çıktık. Biz sınıf ve kitle sendikacılığından uzaklaşmayalım dedik. Üretim yapan sanayi işçisinin, proletaryanın söz sahibi olmasını gerçekleştirecek bir düzlemi kuralım istedik. Ama yapılmadı. Ne yapıldı? Genel İş’in başkanlığından uzaklaştırılmış zatı getirdiler DİSK’in başına. DİSK, bir takım sendikaların hurda dükkânı mı?” Bakınız: http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/birlesik-metal-baskani-serdaroglu-diskte-bugun-sinif-sendikaciligi-yapilmiyor-146034

DİSK'TE GENEL-İŞ'İN DEDİĞİ OLUYOR

Üçlü grubun karşısında daha geniş tabanlı güçlü bir grup bulunuyor. DİSK delegelerelerinin yarısına sahip dolayısıyla da başkanı belirleyen sendika pozisyonunda olan Genel-İş yönetimi HDP'ye yakın bulunuyor. HDP’li Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan’ın desteklediği CHP'li Kani Beko ve son seçimlerde HDP’ye destek veren Halkevleri’nden gücünü alan Dev Sağlık-İş’in Başkanı Arzu Çerkezoğlu DİSK'in karar alıcı organlarının başında yer alıyor.  EMEP’li Gıda-İş ve ESP’li Limter-İş gibi küçük ama sembol sendikalar da bu yapıya destekte bulunuyor.

 Bu taraf ta diğer grubu gerici siyaset yapmakla, şoven reflekslere sahip olmakla suçluyor.

Dev Sağlık-İş’in ten yapılan son açıklamada, “…DİSK kararları hatırlatılarak iktidar tarafından tabanda yaratılan şovenist eğilimlere teslim olmak yerine işçi sınıfının birliği ve kardeşliği ekseninde politikleşmesi için etkili bir DİSK programı oluşturmak gerekliliği kürsüden genel başkanımız tarafından dile getirilmiştir." deniyor. Bakınız:  http://www.devsaglikis.org.tr/tarihsel-sorumlulugumuz-isci-sinifi-hareketi-icinde-hem-sendikamizi-hem-diski-buyutmektir.html

HALKEVLERİ, ÖDP ÇATIŞMASI

Aslında tartışmalara bakıldığında iki tarafın da sendikal anlayışını oturttuğu söylemde yakın pratikte ayrı siyasi yaklaşım bağlamında birbirine eleştirilerde bulunduğu görülüyor.

Birleşik Haziran Hareketi sözcüsü Alper Taş’ın da televizyonlarda dile getirdiği gibi HDP çizgisine, sınıfsal bakmama eleştirisi DİSK içinde Adnan Serdaroğlu tarafından dillendiriliyor. Bakınız: http://odp.org.tr/alper-tas-haziranin-secim-tavri-bizim-de-tavrimizdir.html

HDP ileri gelenleri tarafından farklı platformlarda birçok defa dillendirilen, Türkiye soluna, Komünist Parti’ye ve ÖDP’ye yapılan eleştiriler DİSK içinde Arzu Çerkezoğlu’nca sendikal anlayışın eleştirisi üzerinden yöneltiliyor. Zaten Halkevleri’nin  HDP birleşenleriyle birlikte önümüzdeki aylarda genel kurulunu yapacak TMMOB’de de Mehmet Soğancı başkanlığındaki ÖDP ile CHP yönetimine karşı da aylardır DİSK içinde yaşananlara benzer tezlerle bir seçim çalışmasında bulunduğu gözlemleniyor. Sonuç olarak DİSK'te sendikal anlayışın gölgesinde siyasi bir tartışma yürütülüyor. 

BİR DE LASTİK-İŞ FAKTÖRÜ VAR!

Teorik anlamda meseleye buradan bakılabilir ama  bir de tüm bu tezlerin yıkan başka bir unsur bulunuyor. MHP'li Lastik-İş. Şöyle ki: DİSK genel kurullarında üniversiteli ülkücüler gibi Abdullah Karacan’ın ardından ayrılmayan  MHP’ye yakınlığı aşikar Lastik-İş sendikası önemli bir dinamik olarak dikkat çekiyor. Lastik-İş’in bir önceki DİSK Genel Kurulu’nda Adnan Serdaroğlu’nun Genel Sekreter olarak destekler görünüp, Arzu Çerkezoğlu’nu seçtirmesiyle aslında yıllar önceden şimdiki tartışmaların da fitili ateşleniyor.  Göründüğü kadarıyla son dönemde belli çıkarlar uğruna sendikal hareket içinde siyasi farklılıklar gözardı edilebiliyor. Yani MHP’liler ile HDP veya CHP’liler rahatlıkla birbirleriyle yeri geldiğinde diğer gruplara karşı çekinmeden ve sorgulanmadan ittifaklar yapabiliyor. İnanılmaz gibi geliyor ama,  EMEP çizgisiyle, Turancı BBP'liler Haber-İş sendikasında yaptığı birliktelik halen hafızalarda. Eylül ayında Türk-İş içinde 70’lerden bu yana sosyal demokrasinin kalesi Petrol-İş’te yönetimin Siyasal İslamcı başkana geçmesinin şoku hala atlatılamadı. Petrol-İş artık AKP’li başkan ve AKP, HDP’li, MHP başkan yardımcılarıyla yönetiliyor. Şuandaki DİSK yönetiminde de Lastik-İş sendikasının bir yöneticisi bulunuyor...

Yorumlar