Üç madde hemen yürürlüğe giriyor!

Referandum sonuçları tartışılmaya devam ederken AKP üç düzenlemeyi hayata geçirmeye başladı bile. Halbuki Erdoğan dün 2019 seçimlerine kadar bekleneceğini iddia etmişti.
Üç madde hemen yürürlüğe giriyor!

Erdoğan 2019 dedi ama... Üç madde hemen yürürlüğe giriyor

Referandumun şaibeli sonuçlarının açıklanması sonrası Erdoğan söz konusu düzenlemenin 2019 genel seçimleriyle uygulanacağını söylese de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Buna göre, düzenlemeler içerisinde 3 madde hemen yürürlüğe girecek. Hakimler Savcılar Kurulu, 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı’nın partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek.

O düzenlemelerden biri, partili cumhurbaşkanlığı. Anayasa'nın 101. maddesi değiştirildi. O maddede yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir" ifadesi kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Erdoğan'ın kurucusu AKP'ye dönüşünün önü açıldı.

Hemen hayata geçecek bir diğer düzenleme, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişecek. Üye sayısı 23'ten 13'e, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşecek. HSK'nın Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulun doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek, 7 üye ise, Meclis tarafından seçilecek.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurulun yeni üyeleri 30 gün içinde seçilecek.

Anayasa Mahkemesi’ndeki 2 askeri üyenin görevine son verilecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek. 

Yorumlar