Metin Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi!

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu son çıkarılan KHK ile getirilen düzenlemelerin OHAL'le ilgili hiçbir ilgilisi olmadığını belirterek Meclis'e getirilmesi gereken düzenlemelerin, Anayasa aykırı şekilde KHK ile halledildiğini söyledi...
Metin Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu son çıkarılan KHK ile ilgili hükümete tepki gösterdi...

Feyzioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

1. OHAL KHK'ları, sadece ve sadece olağanüstü halin ilan edilmesini gerektiren sebeplerle mücadele etmek için çıkarılabilir. Sadece, OHAL süresince geçerli olabilirler. 

2. Maalesef, son çıkan KHK'nın (694 sayılı) da içerdiği pek çok düzenlemenin olağanüstü hal ile hiçbir ilgisi yok. (Örnek: MİT'in iç istihbarat yetkilerinin genişletilerek, üzerindeki denetimin  zayıflatılması, idari yargının görev alanına giren işlerde ilamsız takip yapılamayacağı, MİT Müsteşarlığının başbakanlıktan alınıp Cumhurbaşkanlığına bağlanması, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinin değişikliği halinin istinafta etkisi, vs., vs...)

3. Bu düzenlemelerin içeriklerine ilişkin bir söz söylemiyorum. Gerekli ve doğru olabilirler, olmayabilirler. Ancak halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan TBMM'de kamuoyu huzurunda tartışılarak kanun şeklinde çıkarılmalılar. Kapalı kapılar ardında, bir gecede, ansızın değil.  

4. Cumhurbaşkanı, hangi konuda kanun hangi konuda KHK çıkarılacağına kendi karar veriyor. Yani Meclisin ne zaman çalışacağını, ne zaman kenarda duracağını Cumhurbaşkanı belirliyor. Oysa Anayasa'nın hükümleri çok açık.

5. "Meclis'e ne gerek var?", "milletvekillerini niçin seçiyoruz?" sorularını sordurtan bu durum,  çok açık bir keyfiliktir, hukuksuzluktur, demokrasiden son sürat uzaklaşmaktır. Zararı top yekûn Milletimiz ve Devletimiz görmektedir."

Yorumlar