İYİ Parti'den KHK tepkisi: Yüce Meclis aşağılanıyor!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partili milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek son çıkan KHK ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'den KHK tepkisi: Yüce Meclis aşağılanıyor!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partili milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Dün çıkarılan KHK’larla getirilen düzenlemeleri eleştiren Çıray, “Türkiye’de bugün, şaibeli bir referandumla kabul edilen Anayasa tamamen yürürlüğü girmemişken bile KHK’lerle ‘mutlak kuvvetler birliği sistemi’ tesis edilmiştir” dedi.

‘YARGI CUMHURBAŞKANI’NA BAĞLANDI’

KHK’lardaki yargıyla ilgili düzenlemelere tepki gösteren Çıray, şöyle dedi: “KHK ile idare, Yargıtay ve Danıştay’a üye atayabilecektir. Bunun açık tercümesi yargının Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıdır. KHK bir Anayasa krizi olmanın yanı sıra derin bir devlet krizidir.

Diğer yandan aynı kararnamede bulunan, ‘Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi veya resmi görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihine gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk doğmaz,’ hükmü yarattığı hukuki sonuçlar bakımından bir genel af niteliğindedir.
Çünkü bu düzenleme sonucunda, kapsama giren suçlar hakkında artık kamu davası açılamaz; açılmış kamu davaları da düşecektir. Yani tekrar ediyorum; bu bir genel aftır.”

‘KHK İLE ANAYASA MAHKEMESİ LAĞVEDİLİRSE’

Anayasa Mahkemesi’ni de eleştiren Çıray, şöyle dedi: “Anayasal hukuk devleti ister siyasiler, ister vesayet güçleri tarafından tehlikeye düşürüldüğü zaman Anayasamızı kim koruyacak? Tabii ki Anayasa Mahkemesi koruyacak. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı olan KHK’lar konusunda yetkisizlik belirterek varlığını tartışma konusu yapmışken bunu nasıl yapacak? Çok basit; Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleri ihlâl edilerek ‘hukuk devleti’ tehlikeye düşürüldüğü için daha önce yaptığı gibi yorum hakkını kullanacak. Anayasa’nın ilgili maddelerini koruyacak. Aksi halde bir sabah yine bir KHK ile AYM lâğvedilirse kime başvuracağız?”

‘PALALARLA KESİP SİLAHLARLA KATLETMEK MEŞRU HALE GELECEK’

KHK’nın iç savaşa yol açabileceği uyarısı yapan Çıray, şöyle dedi: “Son çıkan KHK bir iç savaşı tetiklemek isteyen provokatör milislerin işini kolaylaştırmaktadır. Bu kararname ile bir gurup sapığın 15 Temmuz ile bağlantılandıracağı herhangi bir muhalif eylemi yapan eylemcilere palalarla kesip, silâhlarla katletmeleri meşru hale gelecektir. Bu KHK sonucu, bu tür fiillerden mağdur olduğunu iddia edenlerin yaşama hakkı, işkence ve benzeri muameleye tabi olmama hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı gibi birtakım Anayasal temel hakları ortadan kalkmaktadır.

Kısacası son KHK kuvvetler birliği rejiminde can çekişen demokrasimizin ölüm fermanıdır. Uyarıyoruz; bu linç kültürünün teşvikidir. Allah korusun hâlâ bir yerlerde saklanmış olan gladyonun provokasyonuyla iç savaşa zemin hazırlanabilir!”

‘SON KHK İKTİDARIN DERİN KORKULARINI YANSITIYOR’

TBMM’nin işlevsiz hale getirildiğini söyleyen Aytun Çıray şunları söyledi: “15 Temmuz FETÖ hıyanet, işgal, kaos ve iç savaş darbesini, TSK’nın FETÖ kumpaslarının mağduru Atatürkçü subayları ve hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar Türk Milletinin vatansever ve demokrasiye bağlı evlatları önlemişlerdir. Son çıkan KHK ile AK Parti’nin 15 Temmuz menfur operasyonunu kendi hedefleri doğrultusunda kullandıkları ve rejimi değiştirmeye yöneldikleri iddiaları büyük bir gerçeklik zemini kazanmıştır.

Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığını yaptığı ve onun verdiği yetkiyle zafer kazandığı Yüce Türkiye Büyük Meclisi de bu KHK’le daha da işlevsiz hale getirilmiştir. Sadece bu kadarla kalmamış, milletvekilleri de karanlık radikal paramiliter güçlerin tehdidi altına girmiştir.

İktidarın büyük korkularının eseri olan bu KHK asla kabul etmiyoruz. İYİ Parti olarak büyük Türk Milleti’nin temsilcisi olan Yüce Meclisin aşağılanması anlamına gelen bu KHK’yi protesto ediyoruz.” 

Yorumlar