Millete küfredenler devlet teşvikiyle Soma'da doğayı katlediyor

Soma’da Termik Santral yapımı için Soma’da zeytinlik alanı kamulaştıran Bakanlar Kurulu kararı ile ciddi bir usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa imza atmış bulunuyorlar. Mart ayında Manisa’ya 2 milyar liraya yakın yatırım için teşvik belgesi verilmiş olması, tüm bu “ilginç kararlar”ın nasıl olup da Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğinin yanıtını veriyor sanırım.

Bakanlar Kurulu’nun Soma’da yapılacak termik santral için acele kamulaştırma kararı aldığı alanlar, zeytinlik alan olduğu için santral yapımına uygun olmayan alanlar aynı zamanda.

Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararı alabilmesi için “kamu yararı” ya da “yurt savunması” durumlarının mevcut olması gerekli. Halk sağlığı ya da çevre hakları açısından kamu yararına olduğu söylenemeyecek bu kararın yurt savunması ile ilgisi olmadığı da açıkça ortada.

O halde bu karara yasa dışı olarak varılmamış mıdır?

Zeytinliklerin enerji yatırımlarına açılması için hukuki zeminini hazırladıkları “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içerisinde doğa katliamını legalize etmeye çalışan AKP, Soma’daki termik santral ile ilgili de projenin bekletilmesi sorununu böylelikle kendi yöntemleriyle çözmeyi planlıyor.

Soma Kolin Termik Enerji Proje notları:

Proje; Termik Santral, Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama ve İlave Stok Sahası, Kömür Ocakları, Kömür ve Kül Nakil Sistemleri, Kireçtaşı Ocağı ile Su Temin Projesi kapsamında tesis edilecek Koloğlu-1 Göleti, Koloğlu-2 Göleti ve İsale Hatlarını kapsamakta olup, toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 Milyar ABD Dolar olarak belirlendi.

Yerli linyit yakıtlı Soma Kolin Termik Santralinin ilk ünitesi 2017 yılı Ocak Ayında, ikinci ünitesi ise aynı yıl Nisan Ayında devreye alınacak ve yılda en az 2,7 Milyar kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlandı.

Kolin İnşaat ana yüklenici olarak, Soma Kolin Termik Santralinin yapım ve montaj işi dışında, yılda yaklaşık 23 Milyon m3 kazı işinin yapılacağı ve 4,8 milyon ton kömür üretiminin gerçekleştirileceği bir madencilik operasyonunun altyapısının kurulması, yıllık kapasitesi yaklaşık 200 bin ton olan kireçtaşı ocağının işletilmesine yönelik alt yapının hazırlanması, kömür ve kül nakil sistemleri ile kömür stok ve homojenizasyon sahasının yapımı, santralin soğutma suyunun temini için toplam yıllık kapasitesi 6,5-7 hm3 olan iki gölet ve bir regülatör ile isale hatlarının yapımı işlerini üstlendi.

Bakanlar Kurulu aynı zamanda, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Soma’da Termik Enerji Santrali kurulması talebinin olumsuz görüş bulmasına rağmen zeytinlik alanları kamulaştırarak Kolin’lere hediye etmek istiyor.

KOLİN GRUBUNA 2 MİLYARA YAKIN TEŞVİK VERİLDİ

Yazının başında değindiğim “Manisa’ya teşvik” konusuna ilişkin olarak, ilginç bir bilgi paylaşalım. Kolin Grubu’na ait Hidro-Gen Enerji tarafından yapılacak termik santrale 1 milyar 737 milyon liralık teşvik belgesi verildi. Bu rakam verilen teşvik miktarının neredeyse tamamını oluşturuyor. Sizin de kafanızda aynı sorular belirmiyor mu?

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün olumsuz görüş verildiği belirtilen yazı:

Yerel seçimler öncesinde sızdırılan telefon görüşmeleri sırasında, çok özür dileyerek belirtiyorum; “bu milletin a.. koyacağız” ifadelerinde bulundukları iddia edilen Meh­met Cen­giz - Ce­lal Ko­loğ­lu diyaloğunu anımsamışsınızdır.

İşte o Celal Koloğlu, Soma’da Termik Santral yapım işini alan Kolin’in Yönetim Kurulu Üyesi. Diğer yönetim kurulu üyeleri gibi o da Bakan Taner Yıldız ve Başbakan Erdoğan ile yakın ilişkiler içerisinde.

Hatta Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Binali Yıldırım’ın oğlunun ortaklıklarının bulunduğu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihalelerinin Kolinlere verilmeleri karşılığında alınan rüşvet paralarının Binali Yıldırım’ın çocuklarının gemi şirketlerinde aklandığı, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Binali Yıldırım döneminde otoyol ihalelerinin birçoğunu aldığı ve Sabah Atv satışında oluşturulan havuza para aktaranlardan birinin Kolinler olduğu iddiası gündeme gelmiş, iddialara konu olan taraflardan bir açıklama yapılmamıştı.

(Proje temel atma töreni öncesinde yer seçim çalışmaları için AKP’li Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’yi ziyaret eden Kolin yetkileri ile yer teslim tutanakları imzalanmıştı.)

AKP ile bu kadar yakın ilişkiler içerisinde olan Koloğlulara altın tepside sunulan termik santrali yapım işi için yok edilecek zeytinlik alanlarının yanında hiçe sayılan hukuksuzluğu yasaya uydurma yöntemleri, AKP’liler için rutin bir işlem haline dönüştü.

Soma Kolin termik santralinin Mart ayında gerçekleştirilen temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katılmış ve “Kömür yatırımları yaparken bizi zeytin ağaçlarını azaltıyorsunuz diye eleştiriyorlar. 12 yıl önce 91 milyon adet zeytin ağacı vardı, bugün 161 milyon adet var. Biz çevreyi kirletmeyeceğiz. Çevreye rağmen değil çevreyle beraber bu enerji yatırımlarını yapacağız” demişti.

TERMİK SANTRAL İLE BİRLİKTE KÖYLÜLER YERLERİNDEN EDİLDİLER

Deniş, Evciler, Eynes ve Kozlueren köyleri, Kolin İnşaat firmasının yapacağı termik santral havzasında kaldıkları gerekçesiyle kamulaştırılan alanın içerisinde yer alan köylerden. Çevrelerindeki tarım alanları da daha önceden ellerinden alınması sebebiyle işsizlikle boğuşan köylüler, evlerinin de ellerinin alınmasının ardından ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Yoksulluğun pençesinde boğuşan köylüler, ciddi bir göç dalgası oluşturdular bile. Maden faciasının ardından Soma’da ölüm, mutsuzluk ve umutsuzluk, koluna yoksulluğu da takarak tüm ilçeyi kaplayan bir bulut gibi yayılıyor.

Yırca köyü ise Soma Termik Santrali’nin Kül Barajı’nın bulunduğu alanı içinde barındırıyor. Santraldan çıkan dumanla kül barajından çıkan tüm zararlı maddeler köyün üzerine yerleşiyor. Köylüler bu gerekçeyle tarım ürünlerinin de zarar gördüğünü belirtiyorlar.

SOMALI VATANDAŞLAR BÖLGE ISITMA SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ MERAK EDİYORLAR

Soma Belediyesi Bölge Isıtma Sistemi (BIS) olarak tanımlanan proje ile, Soma Termik Santrali’nden alacağı ısı enerjisinin pompa istasyonu yardımı ile şehir merkezine iletilmesi ve konutlara dağıtılmasını amaçlıyordu.

(Proje kapsamında santral içi dönüşüm istasyonu, pompa istasyonu, iletim hatları, dağıtım hatları ve bina alt sistemleri yer almaktaydı.)

Soma’da bir araya gelerek bana ulaşan ve seslerini duyurmam için ricacı olan vatandaşlar, belediyenin hattı döşemeyi bıraktığını, daha önce BIS ile tanımlanan çerçeveyi görmezden gelerek, sadece ana cadde ile sınırlı tutuklarını belirttiler. Yolların yeniden kazılıp asfalt atıldığını, taş döşendiğini, Soma Belediyesi’ne sorduklarında topu Büyükşehir’e, Büyükşehir’e sorduklarında da Soma Belediyesi’ne attıklarını, yeni yapılan inşaatların BIS’a göre inşa edildiğini ve ne olduğunu bir türlü anlayamadıklarını iletmemi rica ettiler.

AKP GELECEK NESİLLERİN EMANETLERİNİ YOK EDİYOR: KAMUDAN SATILIK DOĞA

Gediz Deltası’nda 18 bin dönüm arazinin, 55 bin metrekare tuz azmağının ve 231 bin metrekarelik tarlanın Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarılmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu, “Tuzlalar içerisinde bulunan müştemilatın kullanım hakkının özel bir kuruma verilmesi alanın bölgedeki ekolojik dengesini etkilemeyecektir” demişti, hatırlarsanız.

Soma’da madende işçi katliamı, Yırca’da, Gediz’de doğa katliamı.

Ben katilleri tanıyorum.

Yorumlar