Cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP Soma'dan aldığı 150 bin ton kömürü dağıtıyor

Soma’da 13 Mayıs’ta maden faciasının yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde faaliyette olan Eynez yeraltı kömür ocağına 2 kilometre mesafedeki araziler için Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) talimatıyla Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırma yapıldığı Resmi Gazete’den duyuruldu.

Kafamda hemen kapanan ocağa yeni giriş yapılacağı şüphesi belirdi. Biraz soruşturdum, bu ihtimal mantıklı değildi. Edindiğim bilgiye göre, şu anda firmanın Eynez’deki ocağında 70 işçi yeraltına indirildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait mekanize ekipmanı bayramdan sonra yerüstüne çıkarabilmek için hazırlıklar yapılıyor. Çok ciddi paralara tekabül eden bu makineleri yeraltında bırakmak istemiyor firma haliyle. Muhtemelen Işıklar ocağında üretim çalışmaları başlatılacak. Her türlü kanal üzerinden Meclis’e ve hükümet kanadına topladıkları imzaları götürerek üretimin sürmesini istiyor firma yetkilileri.

Ancak araştırmalarım sonucunda acele kamulaştırmanın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile bir ilgisi bulunmadığını öğrendim. Parselleri inceleyince uzun zamandır sahada üretim hazırlığında olan Koç Grubuna ait Demirexport firması ile karşılaştım.

Altın madenciliği konusunda geniş alanda çalışmaları bulunan Koç Grubu, bu kez Soma’da kömür üretimi için kolları sıvamış görünüyor. Acele kamulaştırma kararının alındığı parsellere bakınca, %90’lık bir alanın Demirexport’un ocak ağzını ve sahasını geliştirmek için ayrıldığı net bir şekilde görülebiliyor.

Jeoloji mühendisi bir arkadaşımdan, bölgeyi daha iyi anlayabilmeniz alanın ölçülerini kabataslak çıkarmasını rica ettim.

Bunun üzerine Demirexport & Fernández ortaklığını içeren şirket içindeki yetkililerden biraz kulis topladım. Sahadaki hazırlık çalışmalarını neredeyse tamamladıklarını, Bakanlıktan gerekli adımların ivedi bir şekilde atıldığını, Kasım ayında üretime geçmeyi planladıklarını, geçemezlerse 2015 Ocak ayında sözleşmelerinin iptal olacağı için zor durumda kalacaklarını öğrendim.

***

Hükümetin de seçim öncesi “ne kadar kömür, o kadar oy” mantığı ile hareket ettiğini belirtmeden geçemem. Yine aldığım duyumlara göre, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. üzerinden devletin facia öncesi satın aldığı kömürlerden Fakir Fukara Fonu’na aktarılan kısmı seçim yatırımı için harekete geçirilmiş bile. Geçen sene 50 bin ton kömür yardım olarak dağıtılmışken, bu sene üç katı, yani 150 bin ton kömür dağıtımı başlatılmış. Devletin ilgili kurumunda çalışan ve ismini vermek istemeyen bir emekçi, kömür paketleme bölümünde bu kömürün yarısına yakınının hazırlanarak trenlere yüklendiğini ve dağıtım için yola çıkarıldığını belirtti. Aynı zamanda, görüştüğüm diğer işçiler madenlerde çalışan işçilerin hakkı olan kömür yardımının hala kendilerine dağıtılmadığını söylediler.

Daha önce çeşitli yöntemlerle işçilere işbaşı yapmaları için haber gönderen dayıbaşları, bu kez de farklı bir tebligatla maden emekçilerini güvenliksiz madene girmeleri için tehdit ediyor.

Gerekçe olarak da iş güvenliği eğitiminin unutulacağı ve yenilenmesi gerektiğine işaret ediliyor. Eynez ocağı çalışmayacağı için işçi fazlası bulunan ve işçilerden kurtulmanın yolunu arayan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., tebligatta işçilerin Işıklar ocağında bulunmaması halinde işten çıkarılacaklarının tehdidini savurmaktan çekinmiyor.

Devlet için öncelik seçim yatırımı olan kömür; firma için öncelik devletin alım garantisini verdiği hizmetten para kazanabilmek için çıkarması gereken kömür, işçi için öncelik ise sadece ömür. O da üretim hırsına kurban edilen “iş kazası” ve “fıtrat” kelimeleriyle geçiştirilebilen “küçük” bir ayrıntı.

***

MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, Soma’daki maden kazasıyla ilgili adli soruşturmanın ve Komisyonun çalışmalarının selameti için;  adli soruşturma bitinceye ve Soma Araştırma Raporu hazırlanıncaya kadar Soma’daki maden kazasıyla ilgili sorumluluğu bulunan bürokratların geçici olarak görevden alınması için Komisyonun ilgili bakanlıklara tavsiye de bulunmasına yönelik Soma Araştırma Komisyonuna dilekçe verdi.

MHP’li Akçay’ın görevden alınmasını istediği bürokratlar şunlar: “ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER, İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, İzmir İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, Maden İşleri Genel Müdürü M. Hamdi Yıldırım, Denetim Hizmetleri Başkanı M. Hacı Eminoğlu, TKİ Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa AKTAŞ ile kazanın yaşandığı 13/52014 tarihinde TKİ Yönetim Kurulu Üyesi olanlar, Eli Müessese Müdürü Hakkı Duran”

Siyasi sorumluluğunu kimsenin üstlenmediği ve 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın ardından, faciayı araştıran komisyondan böyle bir önerinin çıkmasını önemsiyorum.

Er ya da geç.

Hesap verilecek.

 

Yorumlar