CHP'de ön seçim yapılacakmış! Bakın, neden gerçekçi değil?

CHP’de %85 önseçim olacakmış!

Yani 467 aday önseçimle, 83 aday merkez atamasıyla tespit edilecekmiş.

Sayılar yalan söylemez.

Ancak sayıları kullanarak her istediğiniz yanıltmayı yapabilirsiniz...

CHP’de 2015 genel seçimlerinin aday tespiti ile ilgili olarak yetkili kurullar karar alıp gerekli açıklamayı yapmadan bireysel açıklamalar yapıyorlar. Yetkili kurul kararı olmadığına göre; “adayların %85 önseçim ile belirlenecek” beyanını inceleyelim.

  1. Tüzüğümüzün 58-B maddesi ’’siyasi partiler yasasına göre yeteri kadar sıra ayrılır’’ diyor

Sayı=28 milletvekili

  1. A- Tüzüğümüzün 58-C-5 maddesi “merkez yoklama için %15 üst sınır” getiriyor.

Sayı=83 milletvekili

B- Tüzüğümüzün 58-C-5 maddesi “ayrıca %10 dan az oy alınan yerlerde ki atamayı % 15 dışında” tutuyor.

Sayı= 67 milletvekili (37 il)

Bu milletvekili toplamları:

Sayı= 28 milletvekili

A sayı= 83 milletvekili

B sayı= 64 milletvekili

Toplam=175 milletvekili

Şayet tüzüğümüzün 58-B de bahsedilen %5 ayrıca uygulanmayacaksa, yani %15 içinde sayılacaksa bu sayı = 147 milletvekili olacaktır.

Tüzüğe göre 550 vekil adayının 147 tanesi merkez ataması ile tespit edilecek. Önseçime 403 vekil adayı kalıyor.

Ayrıca vekil atamaları liste sonuna yapılmayacağına göre liste başı ve garanti yerlere atama yapılacak !!!

147 vekil %26,7 oy oranı ( rastlantı) son seçimde aldığımız oy ve kazandığımız vekil sayısı.

Yani siyasi partiler yasasından gelen %5

Kullanılırsa adayların %68,2 si(375 milletvekili)

kullanılmazsa adayların %74 ü   ( 403 milletvekili)

önseçim ile belirlenecekmiş!!!

Halbuki %85 467 milletvekiline tekabül ediyor.

Ayrıca Genel Merkezin %10 dan az oy alınan yerleri yetkisi dışında tutması hukuken,aynı tüzük maddesinin kendisi ile çelişmesi,siyaseten sorumluluğun ötelenmesi anlamı taşımıyor mu?

Yani %85 i beyan tüzük ile bağdaşmıyor. Yani gerçek(çi) değil !!!

467 nere, 403 nere... hele hele 375 ayrı bir yer.

Bu hesap toraman çocuğun bilye paylaştırmasına benziyor. (Halit Toraman bunu yapmaz!)

550 vekilden bir hesaba göre 175 vekili iyi niyetli hesaba göre 147 vekili genel merkez ataması ile tespit edilecek... Önseçime 403 milletvekili kalacak ama biz 403 ü 467 okuyacağız. Ama sayılar yalan söylemez 403 ayrı 467 ayrı...

Sanırım %85 önseçim açıklamasını yapan yöneticimizin tüzüğümüzü tekrar okuyup bilgilerini ve açıklamalarını düzeltme yapmasına ihtiyacı var! Atama yetkisini kullanacak yöneticilerin hesap konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğine göre; özensizlik ise ayrı bir sorundur!!!

İstatistik sayılara yalan söyletme işi...

Siyaset toplumu doğrulara inandırma işi...

Toplumu doğruya doğru adaylar ile inandırabiliriz. Onlara örgütün tespit edeceği adaylardır.

Atama yetkisini Genel Başkanı baskı altına alıp, bu atamadan bir şekilde pay bekleyenlerin dikkatine ;

1951 ve 1957 seçimlerinde Kurtuluş Savaşı kahramanı M. Kemal in silah arkadaşı İsmet Paşa Parti Meclisinden kontenjan yetkisi istiyor. Parti Meclisi bir tane bile kontenjan yetkisi vermiyor. PM Paşaya diyor ki “adayları örgüt tespit eder!”

Atananların çoğu kendisini sorumsuz hissettiğine,sıra ile ayrılıp gittiğine ve en kötüsü yoklukları belli olmadığından atamaya son verilmelidir...

Çözüm: %5 i geçmeyen ve ruhuna uygun kullanılan kontenjan ve hakim denetiminde üyeler ile önseçim yapılmalı. Kontenjan ile atama tabanın vicdanını rahatsız etmemeli ve ideolojik dönüşüm kaygısı yaratmamalı...

Yorumlar