Zonguldak'taki madencilerin eyleminde bir gariplik yok mu?

Torba Yasa Ve Zonguldak - 1-

Soma - Zonguldak - Madencilik...

Ve Zonguldak'ta örgütsel yapıların tutumu..

Torba yasada neler var?

1. Yeraltı gibi ömrü kısaltan, ölüm riski yüksek çalışma koşullarında emeklilik yaşı.. 55 den 50'ye çekiliyor..
2. emekli olan bir işçi özel sektörde.. 15000 TL yerine 30000 tL tazminat alacak..
3. Ömrü kısaltan çalışma koşullarında 7.5 saat yerine 6 saat çalışacak.. Dolayısıyla da 3 vardiya yerine 4 vardiya çalışma olacak.. madencilik sektöründe istihdam artacak..
4. Kimse asgari ücretle (1000) yeraltında işçi çalıştıramayacak.. Yeraltı madenciliğine çalışanlara özel asgari (en az) ücret tabanı konulacak.. 2150 Tl'nin altında para ödenmeyecek..
5. Somadaki maden şehitlerinin çocukları işsiz kalmayacak..

Başka ileri haklar da var..

Ama ne var ki..

Zonguldak'ta özel sektörde çalışan maden işçileri, deyim yerindeyse.. aldıkları bu hakların kaldırılmasını ister bir mağduriyet yaşıyorlar.. eylemlerini yasaya karşı biçimleniş içinde yapıyorlar.. Valiliğin önünde toplanmaları, Zonguldak Valisini göreve davet etmeleri bu anlama geliyor. Yerel ve ulusal basında çıkan haberler de "Torba yasa, Zonguldak'ta maden işçilerini mağdur etti" başlığı ile servis edildi.. Çünkü özel maden işletmeleri, çalışanları işten atmakla tehdit ediyor.

Bu karmaşa sonucu maden işçileri tarafından yapılan eyleme göz atıldığında, eylem bir emek mücadelesi olmaktan uzak, verilen yasal hakları koruma, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için daha ileri haklar isteme gibi taleplerden uzak, tam anlamıyla işveren tarafından örgütlenen bir eylem görüntüsü yansıtıyor.

Neden?

1.Yeraltı iş kıyafetleri, baret, ocak lambası, iş elbisesi, koruyucu çizme çalışanlara zimmetli verilir ve işten çıkan çalışandan geri alınır.. Veya parası kesilir. İşten atıldığı söylenen 200 çalışan özle maden işletmeleri tarafından üstelik yepyeni kıyafetlerle kuşandırılmış ve şehre valilik önüne gönderilmiş.. Belki uzak ocaklardan gelişlerine bile patronları tarafından otobüsler sağlanmış.

2.Maden işçileri slogan atarken kendilerini işten atan özel madencilik şirketleri aleyhine tek kelime etmiyor. Büyük çoğunluğu, işverenin mağdur olduğu, bu nedenle işten atıldıklarını ilan eden açıklamalar yapıyorlar gazetelere.. Yani "Biz yer altında kölelik ücretine çalışırız" yeter ki patronumuz kazansın demek istiyorlar..

Hemen vurgulamak gerekir ki; kamu madenciliğinde çalışan sayısı giderek düşerken, 5000 çalışanın olduğu özel madencilik şirketlerinin kapanması göç veren Zonguldak'ın hızla boşalması sonucuna gider. Yine vurgulamak gerekir ki başka bir mesleği olmayan, ailesinin geçimini yer altında çalışıp üreterek sağlayan maden emekçilerinin işsiz kalması, aç kalması hepimizin yüreğini acıtır.

Ancak konu çağdaşlaşma, ileriye doğru gelişme, emeğin hakları sorunudur. Mesleki demokratik örgütsellikler olaya bu pencereden bakmalıdır.

Zonguldak'ta örgütlü mesleki demokratik, sosyal ve siyasal örgütlerin ise bu eyleme destek verdikleri görüldü.. Genel Maden İş Sendikası Yasayı olumlu buluyor.. Eksikliklerini not ediyor.. Ancak hiç değilse ortaya çıkan yasa maddelerinin tam olarak uygulanmasını isteyen net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Diğer memur sendikalarının bir bölümü eyleme, " eylem" olduğu için destek veriyor. Bir kısmı ise hiç ilgilenmiyor. İlerici eksende yer aldığı iddiasındaki Teknik Elemanların örgütleri de eyleme destek olmak için alanda duruyor. Olaya "işçiler işsiz kaldı" şeklinde yorum getiriyor.

İşin en ilginç yanı Yasayı, çıkaran iktidar partisi AKP eksenindeki örgütler de savunamıyor. Maden iş kolunda meydana gelen büyük iş kazaları sonucu zorunlu olarak bu yasayı çıkaran iktidar partisi ve Çalışma Bakanlığı şaşırmış durumda.. Şaşkınlıklarının nedeni, susanlar bir yana konuşanların hepsinin işveren ekseninde tutum almalarıdır. Hiç değilse, işçi sendikalarının ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren konuyla ilgili sol örgütlerin bu yasayı savunacağını düşünmüş olabilirler..

Bu ne anlama gelmektedir?

Eski sendikacı İşçi emeklisi bir dostuma sordum. O şöyle yanıtladı: "Ne olacak bütün örgütler Zonguldak'ta özel maden işletmecilerine göbekten bağlılar.. Kimi onlardan ihale alıyor.. Kimi oralarda çalışıyor, iş yapıyor, kimi konumunu korumak için, parasal veya siyasal destek alıyor."

Bu gelişmelere nasıl bakılmalı.. Arkası yarın..

Yorumlar