Zonguldak'ta ocak sahipleri işçileri bu yüzden eyleme gönderdiler

Torba Yasa Ve Zonguldak - 2-

Aslında özetlemek gerekirse, Torba yasa öncesi Armutçuk'ta özel işletme yapan Hema'nın çalışanları işten çıkarması, Torba Yasa sonrası Zonguldak'taki özel maden işletmelerinin işçileri işten çıkarmaya başlaması birer Lokavt İlanı olarak ele alınmalıdır.

Zonguldak'ta özel işletmecilerin pazarı tıkanıyor. Yalnızca özel işletmecilerin değil TTK'nın pazarı da daralıyor.

Taş kömürünün değeri düşmüyor, ihtiyaç çok ancak pazar daralması işverenlerin gelecek için en büyük kaygısı. Bunun bir kaç nedeni var.

1. Birinci etken ucuz ithal kömür.

Zonguldak'ta üretilen kaliteli, yani para eden taş kömürünün bölgedeki en büyük iki pazarı Erdemir (Ereğli Demir Çelik) ve Kardemir (Karabük Demir Çelik) fabrikalarıdır. Kalitesiz ( ısıl değeri düşük) kömürün pazarı ise ÇATES ( Çatalağzı Termik Santrali) dir.

2. İkinci etken, yakacak kömür pazarı da kaliteli ( fiyat değeri yüksek) kömür istiyor.

a. Yakacak kömür pazarı bölgeye döşenen doğal gaz hatları ile gittikçe daralmaktadır.
b. Bölgede ucuz ithal yakacak kömür tercih edilmeye başlanmıştır.

3. Yerli kömür üreticileri ÇATES'i satın alamamışlar, ayrıca 23 trilyon ihale teminatlarını da batırmışlardır.

ÇATES'i Zonguldak dışından başka bir şirket alacaktır. Olası ki, Zonguldak kömürü kullanmayacaktır. tonu 35-40 dolara ucuz kalitesiz ithal kömür kullanarak enerji üretecektir.

Zonguldak Havzası taş kömürünün önünü tıkayan bu üç etken karşısında özellikle büyük yerli maden işletmecileri gelecek için önlem almak istiyorlar. Devlet ocaklarını uzun bir süre için ihale ile kiralamışlar, üretmezlerse de ton başına kira bedelini ödemek zorundadır. Küçük işletmelerin aslında pazar sorunu yoktur. Üretimi yüksek olan, çıkardığı kömürü devlete ait termik santrale ve diğer sanayi kuruluşlarına satarak para kazanan büyük üretim kapasitesine sahip TTK ve diğer büyük kapasiteli özel işletmecilerin önü 3 yıl sonra tamamen tıkanacaktır.

TTK bu nedenle işçi açıklarını kapatmamakta, işçi sayısını artırmak istememektedir. Üretimi yüksek, fazla miktarda işçi çalıştıran özel maden işletmecileri ise Torba Yasa'yı bahane ederek, özet olarak devlete üç seçenekli öneride bulunmaktadır.

1. Torba Yasa'daki mali külfetleri geri çekin, biz ucuz işçilikle sürdürebildiğimiz; ki, yukardaki nedenler dolayı ileride pazarlar tıkanıncaya değin devam edelim.

2. Veya ürettiğimiz kömür TTK yani devlet tarafından alma garanti edilsin, devam edelim.

3. Ya da sahaları geri alarak, yani kamulaştırma yaparak bizim kira bedelimizi kaldırılsın..

emektedir. Sonra, devlet adına ocaklarda kömür üretimini biz yapalım önerisi gündeme gelecek, pazar ve fiyat dalgalanma riski olmadan devlet üzerinden kazanmaya devam edeceklerdir.

Bu arada olanlar, özel kömür sahalarında taşeron olarak çalışan maden işletmecilerine ve çalışan işçilere olacaktır. Bu amaçlara ulaşmak için özel saha sahiplerinin ilk hamlesi çalışan işçilerini örgütleyerek Valilik önüne eyleme sürmek olmuştur.

Not: Bu günkü (22.09.2014 günü yapılan) eylem bu söylediklerim dışında ve işsiz kalan madencilerin hak arayışı eylemidir.

( Ne yapmalı..? Nasıl Yapmalı? Devamı gelecek..)

Yorumlar