Zonguldak'ta işveren mağdursa onlar yürüsün!

Torba Yasa Ve Zonguldak - 3-

Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? Kim Yapmalı?

Torba Yasa'da yer altı iş gücü ( Maden İşçisi) için Çıkarılan Yasa:

AKP Hükümetinin 2009 yılından bu yana meydana gelen maden İş kazaları sonucu sınıra dayanması ile çıkarılan yasadır.

Maden Emekçileri İçin Devrim Niteliğinde bir yasadır. 175 yıllık Türkiye Yeraltı Madencilik tarihinde 4. büyük aşamadır.

Birincisinde, Zonguldak yeraltı kömür ocaklarında insan kanı ve iskeleti üstünde yükselen yabancı ve yerli özel şirketlerin kar hırsı disiplin altına alınmıştır. Osmanlı Döneminde Dilaver Paşa Nizamnamesi yayınlanmış.. Zonguldak Maden Havzasına en azından Devlet, insanların yaşam hakkı ve yasaya göre çalışma kavramını sokmuştur.

İkincisi Kurtuluş savaşına asker toplama, yurdu kurtarma görevi üstlenen TBMM hemen açılışında, kurtuluşu beklemeden Zonguldak Kömür Ocaklarında çalışanların.. Çalışma saatleri, ücretleri ve meslek hastalıkları konularına el atmış.. Atatürk ve Celal Bayar'ın önderliğinde Amele Birliği'ni kurarak çalışanlar için olumlu bir adım atmışlar; sonuçta 1940 yılında İsmet İnönü önderliğinde özel ve yabancı sektör ocaklardan atılmış, ocaklar devletleştirilmiştir.

Üçüncü, 1960'lı Yıllarda Çalışma Bakanı Bülent Ecevit önderliğinde çalışanlara çağın gereklerine uygun olarak en ileri ekonomik, demokratik ve sosyal haklar verilmiştir.

Bir çok dönemde maden işçileri için çağdaş düzenleme ve uygulamalar olmasına karşın, 1970-2014 yılına değin verilen haklar hep geri gitmiştir.

Dördüncü olarak bu Yasa çok özel bir yasadır. Karadon kuyuda 30 kişinin patlama sonrası, Mustafa Kemal Paşa kazası, Dursunbey Patlaması, yakın dönemde kozlu ve yeni dönemde Soma'da gazdan boğulmalar sonucu, beş yılda 100'lerce çalışanımız yaşamını yitirmiş.. Yoksul ailelerine devlet ve halk yardımda bulunmuştur. Ülkemizde, dünyanın en tehlikeli iş alanı olan yer altı madenlerinde çalışanların, hem can güvenliğinden hem de ekonomik güvenceden yoksun çalıştıkları her kaza sonrasında yeniden gündeme gelmiştir.

Bu nedenle çıkan yasa madencilik alanını değil.. Yeraltı madencilik sektörünü kapsamakta, bu yönüyle de duygusal bir yasa olarak değerlendirilmelidir. Çünkü gariban işçiler ve onların ardında yoksulluk içinde kıvranan aileleri için çıkmıştır.

Yasa özde koruyucu bir yasadır. Yıpranmaya karşı daha az yılda emeklilik hakkı, daha az mesai ile daha az yıpranma, emeklilik sonrası daha fazla ( iki kat) tazminat güvencesi sunmaktadır. Daha kısa zamanda emeklilik ve daha kısa mesai süresi de dolaylı olarak iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanma riskini azaltan bir koruma sağlamaktadır. Yeraltı asgari ücret ( Ki asgari ücretin iki katı) bellenerek çalışırken ekonomik koruma da sağlıyor.

Nasıl yapmalı? Bakan Faruk Çelik özel maden işletmecilerine: " Ne yani yer altında 1000 TL'ye adam çalıştırmaya devam mı etmek istiyorsunuz?" sorusunu sorarak yanıtlıyor.. " Hayır, izin vermeyeceğiz" diyor ( Fox Tv.,23. 09.2014 ). Böyle yapmalı.. Devlet kanayan bu yaraya üretilen çözümü sürdürmeli.

Nasıl yapmalı? CHP PM Üyesi sendika kökenli Gn. Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya Büyük maden işletmecilerine hitaben: " Bu sahalar sizin ruhsatlı sahalarınız değil. Siz sahaları üretim yapmak ve işçi çalıştırmak için devletten kiraladınız. Eğer çalışmayacaksınız, işçileri kış günü, eğitim başlangıç takviminde sokağa atacaksanız.. O zaman sahaları sahibine verin, rehin almayın, başkası çalıştırsın, çalışanlar mağdur olmasın" diyor. ( CHP adına, Zonguldak Valilik Önü Açıklaması 23.09.2014).. Böyle yapmalı.

Pusula Gazetesi haklı bir başlık atıyor.. "Eğer işverenler mağdursa onlar yürüsün. Onlarca işveren işçiyi sokağa eyleme göndererek kendi mağduriyeti için mücadele edemez" diyor. 100'ün üzerinde maden işletmecisinden yalnızca Alaattin Kurnaz ve Musa Demir çalışanlarıyla yürümüş sokaklarda. Diğerleri, 8 silindir, yüksek topuklu jeepleriyle gezip keyfine bakmışlar anlaşılan. Musa Demir ve Alaattin Kurnaz gibi yapmalı. İşverenler de hak aramasını öğrenmeli.. Yoksul işçilerinin üzerinden iş kotarmaya gitmemeli..

TTK.. Özel Madencilik işletmeleri, devlet, GMİS, Sosyal gruplar, maden işçileri ve madenden eve giren paralarla okuyan, adam olan, evlenen, yurt yuva kuran tüm Zonguldaklılar Ne ve nasıl yapmalı? Sürecek..

Yorumlar